21

Hướng dẫn này giải thích một số điều bạn có thể làm để đảm bảo rằng các trang web của bạn được lưu trữ trên Alibaba Cloud chạy nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Nó sẽ đề xuất các tối ưu hóa sẽ tăng hiệu suất, bao gồm tăng tốc thời gian tải trang web và các truy vấn tìm kiếm.

Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần có tài khoản Alibaba Cloud. Để giúp bạn thử các cơ sở, bạn sẽ tìm thấy một loạt các bản dùng thử miễn phí ở đó.

Mẹo số 1: Khám phá các điểm nghẽn trong trang web của bạn

Dành một chút thời gian duyệt trang web của bạn trong phần công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt để khám phá vị trí có bất kỳ điểm nghẽn nào. Nhấp chuột phải và chọn Kiểm tra để hiển thị các công cụ trình duyệt sẽ đánh dấu các thành phần như hình ảnh và tập lệnh mất nhiều thời gian để tải.

7 cách đơn giản để cải thiện hiệu suất trang web và cơ sở dữ liệu

Chọn tab Mạng để xem thời gian tải của các phần tử khác nhau, bao gồm hình ảnh, CSS và Tập lệnh.

7 cách đơn giản để cải thiện hiệu suất trang web và cơ sở dữ liệu

Sau đó, bạn có thể làm việc để tối ưu hóa và lưu trữ chúng để cải thiện hiệu suất.

Mẹo số 2: Kết hợp và thu nhỏ các tệp CSS và JavaScript

Nếu bạn có nhiều tệp CSS, bạn có thể kết hợp chúng bằng cách sao chép và dán vào một tệp chính. Điều này cho phép trình duyệt chỉ đưa ra một yêu cầu cho một tệp CSS. Bạn cũng nên giảm thiểu chúng, có nghĩa là loại bỏ khoảng trắng và nhận xét. Tương tự đối với các tệp JavaScript.

Mẹo # 3: Bật nén Gzip

Nếu bạn chưa bật tính năng nén Gzip trong máy chủ web của mình, hãy thử bật tính năng này. Các trình duyệt web hiểu được tính năng nén sẽ tự động yêu cầu các trang được nén từ máy chủ, điều này sẽ làm giảm lượng truyền dữ liệu lên đến 70%.

Để kiểm tra xem trang web của bạn đã bật Gzip chưa, bạn có thể sử dụng một trang web như http://checkgzipcompression.com/ để tìm hiểu.

7 cách đơn giản để cải thiện hiệu suất trang web và cơ sở dữ liệu

Để bật tính năng nén GZIP cho văn bản, html, JavaScript, CSS và XML, bạn có thể thêm các dòng này vào tệp .htaccess trên trang web của mình:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

Mẹo số 4: Đang tải JavaScript

Nếu bạn tải JavaScript từ các tệp bên ngoài và việc tập lệnh không chạy cho đến khi trang hoàn tất hiển thị có thể chấp nhận được, hãy thêm thông số "defer" vào thẻ script.

<script src="demo_defer.js" defer></script>

Điều này sẽ tăng tốc độ tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể.

Mẹo số 5: Giới hạn tệp hình ảnh

Kiểm tra để đảm bảo rằng các tệp hình ảnh được sử dụng trên trang web của bạn không lớn hơn mức cần thiết.

Nếu biểu ngữ trang của bạn rộng 600 pixel, không tải hình ảnh rộng 3.000 pixel lên máy chủ web và cho phép trình duyệt cắt nó. Điều này sẽ khiến trình duyệt của người dùng tải xuống tất cả 3.000 pixel trong mỗi hàng, khi 2.400 pixel trong số đó sẽ đơn giản bị loại bỏ.

Thay vào đó, hãy cắt hình ảnh của bạn theo kích thước chính xác trước khi bạn tải chúng lên trang web của mình.

Mẹo số 6: Giám sát máy chủ của bạn

Sử dụng các phương tiện giám sát để kiểm tra xem máy chủ của bạn có bị quá tải không. Các dịch vụ như CloudMonitor sẽ tự động hóa việc giám sát hiệu suất của tất cả các tài nguyên web và ứng dụng của bạn trong thời gian thực.

Nếu mức sử dụng CPU thường xuyên đạt 80 phần trăm trở lên, bạn nên nghĩ đến việc nâng cấp lên một máy chủ mạnh hơn với nhiều CPU ảo hơn và nhiều RAM hơn. Bạn cũng có thể chia trang web của mình trên nhiều máy chủ.

Ví dụ: nếu máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn ở trên cùng một phiên bản, bạn có thể di chuyển máy chủ cơ sở dữ liệu đến phiên bản riêng của nó và định cấu hình trang web của bạn để tìm nạp dữ liệu của nó từ vị trí mới. Nó dễ thực hiện và sẽ tăng hiệu suất đáng kể. 

Mẹo # 7: Tăng tốc truy vấn SQL

Nếu trang web của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, có một số điều tuyệt vời bạn có thể làm để tăng tốc các truy vấn và do đó toàn bộ trang web. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn tạo chỉ mục cho tất cả các cột được sử dụng trong mệnh đề "where," "order by" và "group by" trong câu lệnh SELECT của bạn. Nếu bạn đã cài đặt phpMyAdmin hoặc adminer, điều này có thể dễ dàng thực hiện thông qua giao diện dựa trên web.

7 cách đơn giản để cải thiện hiệu suất trang web và cơ sở dữ liệu

Sử dụng lệnh EXPLAIN để MySQL chỉ cho bạn cách một chỉ mục có thể cải thiện mọi thứ.

7 cách đơn giản để cải thiện hiệu suất trang web và cơ sở dữ liệu

Không sử dụng ký tự đại diện trong các truy vấn. Chỉ định tên của các cột bạn muốn trả về. Nếu bạn chỉ sử dụng dấu hoa thị để chỉ định tất cả các cột, MySQL không thể sử dụng chỉ mục.

MySQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu khác nhau bao gồm số nguyên, float, tinytext, text, v.v. Khi thiết kế bảng của bạn, ngắn hơn luôn tốt hơn. Ví dụ: nếu bạn đang tạo bảng của người dùng sẽ chứa không quá 100 người dùng, hãy lưu trữ id người dùng trong cột TINYINT thay vì số nguyên vì nó sẽ chứa tất cả các giá trị có thể có của bạn.

Cuối cùng, các bảng rộng có thể làm chậm máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn, vì vậy đừng có nhiều hơn 100 cột trong bất kỳ bảng nào trừ khi thực sự không có cách nào xung quanh nó.

Tóm lược

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn một số mẹo để làm cho trang web và cơ sở dữ liệu MySQL của bạn chạy nhanh hơn trên Alibaba Cloud. Tại sao không thử một số hoặc tất cả chúng trên trang web của riêng bạn?

|