Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Bài này hạch toán sao mn? giúp mình với

Bài tập 06: Công ty du lịch T (tính thuế GTGT khấu trừ 10%) có hai bộ phận kinh doanh:


•Đội xe du lịch vận chuyển.


•Kinh doanh hướng dẫn du lịch.


* Số dư TGNH bằng ngoại tệ : 60.000 USD


* Tỷ giá giao dịch thực tế : 19.900Đ/USD


Trong tháng 9 có các hoạt động sau :


1. Ngày 1/9, nhận tiền ứng trước của khách hàng để tổ chức du lịch về nguồn trọn


gói : 20.000.000đ và 500 USD tiền mặt. Tỷ giá giao dịch thực tế 19.1000VND/ USD.


-Mua nhiên liệu : 1.000.000đ và thuế suất GTGT khấu trừ 5% tiền chưa thanh toán, dùng để đi công tác.


-Mua một xe Toyota15 chỗ ngồi để bổ sung cho đội xe du lịch, giá mua 50.000 USD trả bằng TGNH, thuế nhập khẩu 4%, thuế GTGT khấu trừ 10%, chi phí nhiên liệu chạy thử đã trả bằng TM 100.000đ. TGGDTT :19.100 VND/USD.


1.Ngày 5/9, trích trước chi phí vỏ ruột xe trong tháng là :12.000.000đ. Mua một số đồ lưu niệm chuẩn bị chuyến du lịch trị giá 2.000.000đ và thuế GTGT khấu trừ 10% trả bằng TM, quà đã nhập kho, chi phí vận chuyển là : 50.000đ trả bằng TM.


2.Từ ngày 10/9 đến 20/9 tổ chức du lịch 10 ngày, chi phí phát sinh như sau:


•Nhiên liệu cho đội xe: 5.000.000đ, GTGT khấu trừ 5%.


•Tiền ăn ngủ lo cho khách: 5.000.000đ, thuế GTGT khấu trừ 10%.


•tiền vé phà, thắng cảnh … : 1.000.000đ, thuế GTGT khấu trừ 10%


Tất cả bằng TM.


Xuất đồ trong kho biếu khách hàng : 2.000.000đ.


3.Ngày 25/9, tập hợp chi phí trong tháng:


•Cơng tác phí lo giấy phép du lịch về nguồn: 2.000.000đ, số tiền này nhân viên đã tạm ứng ở thánh trước; tiền thuê chuyên gia sử học đi với đồn du lịch trả bằng tiền mặt: 1.000.000đ; tiền trả thầy bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho bộ phận hướng dẫn du lịch: 2.000.000đ, trả bằng tiền mặt.


•Khấu hao TSCĐ trong tháng của bộ phận quản lý: 1.000.000đ; bộ phận đội xe:1.000.000đ;


•Tiền lương: Bộ phận quản lý: 1.000.000đ; Bộ phận đội xe: 3.000.000đ; Bộ phận hướng dẫn du lịch: 2.000.000đ;


•Trích BHXH; BHYT; KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định


•Phải trả tiền điện thoại chưa thuế GTGT; Biết thuế suất thuế GTGT10%


-Bộ phận QL: 1.000.000đ


-Bộ phận đội xe: 500.000đ


-Bộ phận hướng dẫn du lịch: 1.000.000đ


•Phải trả tiền điện nước, giá chưa thuế GTGT, thuế GTGT10%


-Bộ phận QL: 500.000đ


-Tổng chi phí trọn gĩi du lịch về nguồn theo giá chưa thuế là 30.000.000đ và 1.000USD, vì vậy sau khi kết thúc du lịch về nguồn, Cty ra hố đơn và thu thêm tiền mặt của khách hàng theo hợp đồng là 10.000.000đ và 500USD; tỷ giá giao dịch thực tế là 15.800đ/USD.


-Tính doanh thu trong tháng: Bộ phận đội xe: 15.000.000đ và 1.000USD; Bộ phận hướng dẫn du lịch là 15.000.000đ


Yêu cầu:


1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính thuế GTGT khấu trừ phải nộp trong tháng.


2.Xác định kết quả kinh doanh của đội xe và bộ phận hướng dẫn du lịch. Biết rằng CPQL phân bổ hết vào cuối tháng và phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp phát sinh từng bộ phận.

0 hữu ích 0 bình luận 2.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading