Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Bài tập tình huống

Mọi người cho em xin chút ý kiến về đề bài này với ạ!

Đại Nghĩa là một kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán WA. Năm 2016, Đại Nghĩa có tham gia đầu tư cổ phiếu vào Công ty MNC với tỷ lệ sở hữu vào khoảng 5%. Hiện Đại Nghĩa vẫn đang nắm giữ số cổ phiếu này và không có ý định bán chúng. Năm 2017, WA ký hợp đồng kiểm toán với MNC cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2017. Ban lãnh đạo của WA dự kiến Đoàn kiểm toán trong đó có Đại Nghĩa là một thành viên của Đoàn.


Yêu cầu:


1. Nếu Đại Nghĩa là một thành viên của Đoàn kiểm toán, WA có thể phải đối mặt với “nguy cơ” gì? Tại sao?


2. Nếu không phải là Đại Nghĩa là là bố của Đại Nghĩa sở hữu cổ phiếu của Công ty khách hàng thì vấn đề trên có được xem xét không khi Đại Nghĩa là thành viên của Đoàn kiểm toán? Vì sao?


3. Giả sử WA phải đối mặt với “nguy cơ” như trong trường hợp câu 1 thì Công ty kiểm toán và kiểm toán viên phải có những biện pháp gì để có thể giảm thiểu những rủi ro ấy?

0 hữu ích 0 bình luận 5.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading