Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì?


Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, định dạng chuẩn của hóa đơn điện tử là XML.


Tuy nhiên, định dạng này lại không thể đọc được bằng mắt thường mà được sử dụng để mã hóa thông tin, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống thông tin.

Vì vậy, để tiện cho quá trình kiểm tra, tra cứu, các kế toán sẽ thường xuất hóa đơn điện tử ra dạng PDF hoặc in ra giấy. File PDF hoặc bản in giấy, có khả năng cung cấp thông tin trực tiếp cho người xem, chính là bản thể hiện của hóa đơn điện tử.


Lưu ý: Trên bản thể hiện của hóa đơn điện tử phải có dòng chữ “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”.

Mời các anh chị là kế toán tham khảo bài viết đầy đủ tại : https://ubot.vn/ban-the-hien-cua-hoa-don-dien-tu-theo-tt-78-va-nd-123/

0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading