Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

BT Kế Toán chi phí

Giá trị dụng cụ M xuất dùng ở bộ phận sản xuất là 20.000.000 đồng (phân bổ 4 kỳ, bắt đầu từ tháng 2/20xx). Trong tháng 4/20xx, bộ phận sản xuất báo cáo dụng cụ M hỏng, kế toán định khoản: (ĐVT: Đồng)

0 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading