Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Các mẫu sử dụng Java cho các thuật ngữ riêng tư, tĩnh, cuối cùng, công khai và trừu tượng

Ngoại trừ trừu tượng, tôi biết những gì trong số này làm. Bây giờ tôi đang tự học Java với những gì tôi tin là giáo dục cấp hai (trường cấp ba của tôi ở trong một khu phố tồi tệ nên tôi đã bị trục xuất).

Nhưng xu hướng sử dụng thực tế cho những từ khóa này là gì? Tôi nên sử dụng cái gì khi nào? Khi nào tôi nên bỏ chúng? Đặt 'công khai' trước các lớp của tôi yêu cầu một tệp riêng cho từng lớp sử dụng nó; tôi có thể bỏ nó đi nếu tôi muốn xây dựng một tệp nguồn nguyên khối không?

Mọi tài liệu tôi tìm thấy đều giải thích chính xác NHỮNG GÌ chúng làm, nhưng nó không cung cấp cho tôi một bức tranh rõ ràng về thời điểm/tại sao/nơi tôi nên áp dụng chúng.

Cảm ơn!

0 hữu ích 0 bình luận 504 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading