Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Đối chiếu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/NĐ-CP, các trường hợp được hủy hóa đơn điện tử gồm:

Trường hợp 1: Phát hiện hóa đơn điện tử bị sai sót

Khi hóa đơn điện tử bị sai sót các thông tin quan trọng như mã số thuế, thuế suất, giá trị hóa đơn, loại hàng hóa…, bên bán phải tiến hành xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo hướng dẫn tại điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trong đó, bước đầu tiên đều là hủy hóa đơn điện tử có sai sót, bằng cách thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót.

Lưu ý: Nếu hóa đơn chỉ sai sót về tên, địa chỉ người mua thì không cần hủy hóa đơn đó, trong thông báo mẫu số 04/SS-HĐĐT chỉ cần nêu nội dung hóa đơn bị sai sót.

Trường hợp 2: Xuất hóa đơn khi thu tiền trước hoặc khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ

Trường hợp này, người bán cũng hủy hóa đơn điện tử đã lập bằng cách thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDDT

Sau đó, đơn vị đồng thời hủy hóa đơn điện tử trên phần mềm và tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn

Chi tiết bài viết có tại : https://ubot.vn/mau-bien-ban-huy-hoa-don-dien-tu-2022-theo-thong-tu-78/0 hữu ích 0 bình luận 1.3k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading