Chatbot của bạn có đủ thông minh để hiểu khách hàng của bạn không?


Hồ Bá Quân
3 năm trước
Hữu ích 13 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 3839

Mọi chatbot đều tuyên bố là thông minh nhân tạo, nhưng họ có thực sự đủ thông minh để hiểu con người không? Để cung cấp một liên lạc của con người cho khách hàng? Chatbots nên đủ thông minh. Mấu chốt không phải là chatbot; đúng hơn, đó là chỉ số thông minh của chatbot có thể mang lại cảm giác của con người. Nhưng làm thế nào để xác định xem chatbot của bạn có thông minh không? Chúng ta hãy xem làm thế nào.

Khi chatbot di chuyển vào các lãnh thổ phức tạp, việc nâng cao chỉ số thông minh trở nên ngày càng khó khăn. Chatbot có đáp ứng yêu cầu của người dùng không? Mô hình cho một chatbot thông minh là gì và làm thế nào để xây dựng nó? 

Chatbot có biết người dùng muốn gì không?

Một chatbot là thông minh khi nó nhận thức được nhu cầu của người dùng. Chẳng hạn, hãy xem xét trường hợp của một chatbot giúp người dùng đặt phòng trong khách sạn. Người dùng được nhắc đưa ra ngày mà người dùng có ý định đặt phòng. Cho đến nay, rất tốt - cho đến khi truy vấn,  phòng cao cấp có sẵn không?  đến từ người dùng. Bây giờ, chatbot Trí tuệ nhân tạo phải hiểu người dùng cụ thể này cần cung cấp câu trả lời có liên quan. Một chatbot thông minh sẽ hiểu các sắc thái ngôn ngữ để đưa ra một câu trả lời thuyết phục.

Làm thế nào để chúng tôi xác định nếu một Chatbot là thông minh?

Chatbot AI đi kèm với khả năng sửa mục tiêu và hoạt động tự chủ để đạt được mục tiêu đó. Điều này nói thì dễ hơn làm, mặc dù việc xác định mục tiêu cho một tình huống cụ thể tự nó là một trở ngại để vượt qua. Chatbot tuân thủ quy trình ba bước để hiện thực hóa mục tiêu. Đó là chu trình ý thức hành động có thể xác định trí thông minh của một chatbot. Một chatbot AI trải qua chu trình này để tiến tới các mục tiêu được xác định trước một cách tự động.

Khả năng cảm nhận

Đối với một chatbot AI, cảm nhận môi trường nơi nó cư trú là điều kiện tiên quyết để có được thông tin cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ. Chatbot thấy việc nghe người dùng nói dễ dàng hơn là cảm nhận những gì người dùng đang truyền đạt.

Suy nghĩ sắc bén

Nói một cách đơn giản, chatbot phải chuyển đổi thông tin nhận được từ người dùng thành định dạng dễ hiểu và lưu trữ nó trong một cơ sở tri thức. Một chatbot AI đưa ra quyết định bằng cách tận dụng kiến ​​thức đã có từ trước mà nó tiếp thu. Dựa trên quyết định này, chatbot thực hiện hành động để đạt được các mục tiêu được xác định trước. Sử dụng mạng thần kinh trong Machine Learning để khiến chatbot suy nghĩ và thực hiện các hành động tùy thuộc vào yêu cầu được đặt bởi người dùng.

Nhanh chóng hành động

Khi chu trình suy nghĩ đi qua, chatbot biết hành động mà nó phải thực hiện để phản hồi lại người dùng. Bây giờ, chatbot phải hành động. Chatbot bây giờ phải gõ trả lời cho một truy vấn cụ thể được đưa ra bởi người dùng. Nhập một câu tương đối dễ dàng cho một chatbot khi so sánh với việc trả lời thông qua khả năng âm thanh hoặc video của nó. Đối với một chatbot âm thanh hoặc video, việc phản hồi người dùng một cách thích hợp trở nên khó khăn theo cách nó phải nghe giống như con người.

Hữu ích 13 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 3839