Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

CHIA SẺ 5 TÌNH HUỐNG SAI PHẠM VỀ THUẾ PHỔ BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP

Chào mọi người, vấn đề sai phạm hóa đơn là vấn đề đau đầu nhất đối với doanh nghiệp, vậy biết trước để tránh cũng là điều nên làm. Đức có bộ tài liệu tổng hợp 5 tình huống sai phạm về hóa đơn rất hay, đây là tất cả những trường hợp sai phạm hóa đơn có thể xảy ra với doanh nghiệp. Rất có ích cho các anh chị kế toán, giám đốc tài chính, giám đốc điều hành,...

👉🏻 Link Đăng ký xem full tài liệu

Tình huống 1: Lập hóa đơn dịch vụ

Pháp luật về hóa đơn:

+ Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm thời điểm thu tiền.

+ Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài sản là thời điểm hoàn thành hoạt động cho thuê tài sản, trường hợp bên đi thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ thì phải xuất hóa đơn tương với số tiền nhận trước.

- Sai phạm:

+ Không lập hóa đơn khi nhận tiền (dịch vụ).

+ Không lập hóa đơn khi nhận tiền trước tiền thuê TS cho nhiều kỳ

Lưu ý: Tiền phạt HĐ, tiền đặt cọc thực hiên bằng chứng từ thanh toán.

Tình huống 2: Lập hóa đơn xây dựng

Pháp luật về hóa đơn:

+ CS XD có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao.

+ Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập Hđ, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

Tình huống 3: Lập hóa đơn bất động sản

Tình huống 4: Hóa đơn như thế nào bị ghi nhận là bất hợp pháp

Tình huống 5: Như thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Mọi người có thể đăng ký vào link này để nhận tài liệu ngay ạ!

👉🏻 Link Đăng ký xem full tài liệu

0 hữu ích 0 bình luận 2.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading