Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

cho em hỏi là?????

Một hợp đồng đã ký kết với DN là sẽ nhận cung cấp dịch vụ quảng cáo trong tháng tới, tháng này DN đã ứng trước số tiền 20 triệu cho nhà cung cấp dịch vụ, kế toán của DN không hạch toán vào sổ sách kế toán trong tháng này? Em hãy nêu quan điểm của mình về tình huống này? Giải thích rõ lý do.


0 hữu ích 0 bình luận 70 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading