Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Chương 4. Lý thuyết lợi ích

Một người tiêu dùng có thu nhập hàng tháng là 200 nghìn đồng để phân bố cho hai hàng hoá X và Y.

Giả sử hàm lợi ích của người tiêu dùng này là: TU(X,Y) = 2X + Y. Người này nên chọn kết hợp X, Y nào để tối đa hoá lợi ích?


0 hữu ích 0 bình luận 816 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading