Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Công ty sản xuất ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá


Công ty sản xuất ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước-xuất trước, giá trị ngoại tệ xuất quỹ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Số dư đầu tháng một vài tài khoản như sau ( Đơn vị tính: đồng): TK 111(2) 76.000.000 (chi tiết: 4.000 USD)

TK 152 125.000.000 (chi tiết: 5.000kg)

TK 155 350.000.000 (chi tiết: 7.000 sản phẩm)

Các tài khoản khác có số dư hợp lý.

Trong tháng 12 phát sinh các nghiệp cụ kinh tế sau.

1/ Mua 8.000kg vật liệu, giá mua chưa thuế 23.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền tạm ứng 8.800.000đ, bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%. Vật liệu nhập kho đủ.

2/ Công ty ABC chuyển khoản thanh toán tiền mua vật liệu cho nhà cung cấp sau khi trừ chiết khấu thanh toán 5% (tính trên giá mua chưa thuế).

3/ Xuất kho 10.000 kg vật liệu dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm.

4/ Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 50.000.000, nhân viên quản lý phân xưởng 40.000.000, nhân viên bán hàng 20.000.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 10.000.000 đồng.

5/ Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định.

6/ Trích khấu hao tài sản cố định tháng 12 dùng sản xuất sản phẩm 10.000.000, phân xưởng sản xuất 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 10.000.000 đồng, bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000.000 đồng.


7/ Nhập kho 1.000kg vật liệu sử dụng không hết trị giá 24.000.000 đồng.

8/ Xuất kho 5.000 sản phẩm bán cho công ty A với giá bán chưa thuế 85.000đ/ sản phẩm, thuế GTGT thuế suất 10%. Công ty A đã chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng.

9/ Mua một thiết bị sản xuất trị giá 2.750 USD ( bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%), thanh toán bằng tiền mặt (ngoại tệ). Chi phí lặp đặt, chạy thử thanh toán bằng tiền mặt (tiền Việt Nam) 6.600.000đ (bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%). Thiết bị sản xuất đã đưa vào sử dụng tại phân xưởng. Cho biết: tỷ giá thực tế là 18.800 VND/USD, tỷ giá ghi sổ kế toán là 19.000 VND/USD. Cho biết: thiết bị sản xuất được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển.

10/ Số thuế TNDN tạm phải nộp của quý 4 là 50.000.000 đồng. Công ty ABC đã nộp thuế bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

0 hữu ích 0 bình luận 3.9k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading