0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-xay-dung-thuan-phat-granit-mable_235358


VietnamCredit xin giới thiệu với Quý khách hàng về CÔNG TY TNHH BẢNG GRANIT TRUYỀN THÔNG THANH VIÊN XAY DUNG THUẬN PHÁT. Đề tài chuyên kinh doanh các mặt hàng Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÀNH VIÊN XÂY DŨNG THUẬN PHÁT GRANIT BÀN được thành lập ngày 13/05/2017, có trụ sở chính tại 37/2 Trung Mỹ Tây, Tổ 43, Khu Phố 4 , Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ thể là một loại hình kinh doanh khác, vốn đăng ký 500.000.000 đồng. Lãnh đạo chủ chốt là: VÕ NGỌC THẢO. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|