Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cty đi góp vốn

Cty góp vốn vào cty A 20.000 USD ( chiếm tỷ lệ quyền biểu quyết 10% ), tỷ giá hai bên thỏa thuận là 20,5/USD.

Trường hợp này hạch toán vào đâu được ạ. Mong mọi người giúp đỡ. E cảm ơn.

0 hữu ích 0 bình luận 1.4k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading