Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cuộc kiểm toán có đối tượng kiểm toán là gì, khách thể và chủ thể kiểm toán có thể là ai và mục đích kiểm toán là gì?

Công ty Cổ phần Dệt may Trường An là công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2019 bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty tiến hành kiểm tra nghiệp vụ sản xuất ở đơn vị thành viên là Xí nghiệp dệt may Biên Hòa. Hãy cho biết cuộc kiểm toán có đối tượng kiểm toán là gì, khách thể và chủ thể kiểm toán có thể là ai và mục đích kiểm toán là gì?


0 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading