Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

định khoản

Trích tài liệu của công ty D trong tháng 1/N như sau: (ĐVT: 1.000đ)

1. Ngày 02/1 công ty phát hành 6.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm loại mệnh giá 1.000 lãi suất 8%/năm

trả lãi sau với giá bán 1.000/TP thu bằng tiền mặt

2. Ngày 4/1 công ty phát hành 2.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm loại mệnh giá 8.000, lãi suất 6%/năm

trả lãi trước ngay khi phát hành số tiền bán trái phiếu thực tế thu nhập quỹ là: 11.200.000

3. Ngày 12/1 Công ty phát hành 4.000 trái phiếu kỳ hạn 3 năm loại mệnh giá 10.000, lãi suất 9%/

năm, trả lãi sau.Công ty bán với giá 9.500/TP. Công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng

4. Ngày 31/1 hạch toán lãi vay phải trả tháng 1, phân bổ chiết khấu và phụ trội trái phiếu. Phân bổ

phụ trội và chiết khấu trái phiếu theo thời hạn phát hành trái phiếu bằng phương pháp đường thẳng

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ trê

0 hữu ích 0 bình luận 1.8k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading