Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Giải Tình huống kiểm toán căn bản, ai đó giúp tôi với

"...Công ty cổ phần An mở rộng quy mô kinh doanh ở địa bàn thành phố Vinh với ngân sách 8 tỉ đồng do Giám đốc điều hành phụ trách. Nhưng khi dự án Kết thúc thực tế chỉ mất 6 tỷ đồng cho việc xây dựng chi nhánh nhưng giám đốc điều hành vận khai báo đủ số tiền công ty đã đặt ra. Do Giám đốc điều hành và kế toán trưởng đã thông đồng với nhà cung ứng nguyên vật liệu, ngụy tạo hợp đồng làm giả các chứng từ liên quan nên đã gian lận được số tiền 2 tỷ đồng..." Hãy xác định xem đây thường là báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, hay kiểm toán nội bộ. Phân tích mục tiêu kiểm toán.

0 hữu ích 0 bình luận 2.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading