Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Giúp em tính định giá bán cho dịch vụ với ạ

Tại công ty dịch vụ cơ khí sữa chữa ô tô sử dụng phương pháp định giá thời gian lao động trực tiếp và giá phụ tùng sử dụng. Trong kỳ kế toán có tài liệu sau

- số kỹ thuật viên sữa chữa : 25 kỹ thuật viên, làm việc 40h/ tuần, một năm làm việc 50 tuần

Công ty dự kiến đạt được lợi nhuận trên 1 giờ công sữa chữa là 15 và 15% lợi nhuận tính trên giá phụ tùng đưa ra sử dụng

Tổng giá trị phụ tùng theo hóa đơn đưa ra sử dụng trong năm là 600.000

Các chi phí thực tế phát sinh trong kỳ kế toán như

Lương công nhân sửa chữa : 800.000

Lương quản lý dịch vụ sửa chữa 40.000

Lương quản lý phụ tùng của bộ phận phụ tùng 36.000

Lương nhân viên văn phòng :

+ bộ phận sửa chữa : 20.000

+ bộ phận phụ tùng : 6.000

Phụ cấp lương :

+ bộ phận sửa chữa : 120.000

+ bộ phân phụ tùng 10.800

Chi phí phục vụ :

+ bộ phận sửa chữa : 120.000

+ bộ phận phụ tùng : 30.000

Chi phí khấu hao :

+ bộ phận sửa chữa : 36.000

Chi phí thuê tài sản :

+ bộ phận sửa chữa : 29.200

+ bộ phận phụ tùng : 19.700

Chi phí khác :

+ bộ phận sửa chữa : 4.700

+ bộ phận phụ tùng : 2.800

Tổng của chi phí sửa chữa là 1.169.900

Tổng của chi phí phụ tùng là 105.300

Hiện nay công ty đang sử dụng đơn giá 1 h công sữa chữa là 29,5 và cộng thêm 45% phụ phí phụ tùng vào giá trị hóa đơn thanh toán. Có 1 số kiến cho rằng mức tính này không còn phụ hợp so với các chi phí thực tế phát sinh tăng lên trong kỳ kế toán

Yêu cầu : 1. Xác định giá bán dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ kế toán

2.với mức giá thời gian lao động trực tiếp và tỷ lệ % tăng thêm mà cty hiện đang sử dụng để tính giá bán dịch vụ có thích hợp để bù đắp chi phí và tạo ra tỷ suất lợi nhuận mong muốn hay không

3.áp dụng mức giá đã thánh ở câu 1, giả sử có 1 công việc sửa chữa sử dụng 3,0h công sữa và sử dụng phụ tùng với giá trị là 90. Hãy xác định giá bán của dịch vụ này

Em mong anh chị giúp em giải bài này với ạ mai thi rồi mà em học môn này yếu quá không làm được em gửi lên này mong anh chị giúp ạ

0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading