Google về việc biến vấn đề dữ liệu thành lợi thế


Tạ Hồng Giang
7 năm trước
Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5219

Tại Google I / O 2012, Ju-kay Kwek và Navneet Joneja đã đưa ra lời khuyên về việc biến thách thức dữ liệu của doanh nghiệp thành lợi thế cạnh tranh bằng các giải pháp dữ liệu lớn chu đáo:


Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5219