Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

HIPAA: Quyền riêng tư và Bảo mật đám mây

Bài đăng này ban đầu được xuất bản ở đây .

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 hay HIPAA không chỉ biến đổi ngành chăm sóc sức khỏe và cách nó sử dụng CNTT. Các nhà cung cấp giải pháp làm việc với các tổ chức chăm sóc sức khỏe cũng phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư được xác định trong HIPAA, đặc biệt là sau khi Đạo luật HITECH được ban hành vào năm 2009.

Các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật của HIPAA có thể được chia thành ba nhóm chính: quy tắc quyền riêng tư, quy tắc bảo mật và quy tắc thông báo vi phạm. Quy tắc bảo mật là một phần tương đối dễ hiểu. Nó điều chỉnh cách thức có thể tiết lộ và sử dụng Thông tin Y tế được Bảo vệ Điện tử hoặc ePHI. Nó yêu cầu sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người giám hộ của bệnh nhân ở mọi điểm cuối.

Điều tương tự cũng có thể được nói đối với quy tắc thông báo vi phạm. Quy tắc bắt buộc phải thông báo cho tất cả các bên liên quan. Trong trường hợp này, các bên liên quan là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, các cá nhân bị ảnh hưởng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và thậm chí cả giới truyền thông trong một số trường hợp. Thông báo về tất cả các vi phạm phải được gửi ngay sau khi vi phạm được phát hiện.

Phần phức tạp của việc tuân thủ HIPAA chủ yếu nằm ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao. Nó liên quan đến việc bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của ePHI.

Hiểu các mục tiêu

Trước khi đến với các bước cần thực hiện - và các tiêu chuẩn cần tuân theo - tuân thủ HIPAA, trước tiên chúng ta cần hiểu các mục tiêu cần đạt được khi tuân thủ luật này, bắt đầu bằng việc cải thiện tính liên tục của thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là điện tử của bệnh nhân hồ sơ sức khỏe hoặc EHR.

Luật cũng đưa việc bảo vệ dữ liệu lên một bước xa hơn bằng cách bắt buộc đánh giá và xác định mối đe dọa. Các nhà cung cấp dịch vụ - được định nghĩa là đối tác kinh doanh - giúp các cơ sở chăm sóc sức khỏe xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả là tùy thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ.

Cuối cùng, một bộ quy tắc được đưa ra để đảm bảo sự riêng tư và an toàn của bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án và các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe khác là những thông tin nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Tính toàn vẹn và bảo vệ dữ liệu trở nên rất quan trọng khi bạn xem xét tính chất nhạy cảm của thông tin được lưu trữ.

Những điều cần cân nhắc

Nhiều học viên CNTT ngưỡng mộ sự linh hoạt của các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật của HIPAA vì những lý do phù hợp. Đây là một trong số ít luật xem xét đến khả năng mở rộng và cấu trúc. Đây là hai yếu tố đầu tiên cần xem xét khi triển khai các tiêu chuẩn bảo mật HIPAA. Quy mô, độ phức tạp và cấu trúc của tổ chức sẽ đặt ra những thách thức khác nhau, đó là lý do tại sao thường phải có một cách tiếp cận độc đáo.

Điều tương tự cũng có thể nói đối với các thách thức liên quan đến kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Các cộng sự kinh doanh ở đó để giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe và nhân viên của họ duy trì các tiêu chuẩn an ninh cao nhất. Vai trò này có nghĩa là các cộng sự kinh doanh phải áp dụng một lập trường tích cực hơn, bao gồm cả việc đề xuất các đánh giá thường xuyên và chủ động xác định các rủi ro bổ sung.

Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, có những lo ngại về chi phí cần tính đến trước khi tiếp tục triển khai các biện pháp an ninh. Các biện pháp bảo mật quá tốn kém để thực hiện và duy trì chắc chắn không phải là giải pháp phù hợp để tuân thủ HIPAA. May mắn thay, hầu hết các giải pháp hiện có đều phù hợp với các hoạt động tư nhân và các cơ sở chăm sóc sức khỏe nhỏ hơn.

Các phương pháp hay nhất về bảo mật HIPAA

Đây là câu hỏi thú vị: các bước cần thực hiện để tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật của HIPAA là gì? Mặc dù luật pháp có vẻ phức tạp từ bên ngoài, nhưng các tiêu chuẩn bảo mật cần đáp ứng là rất đơn giản. Các bước bạn cần thực hiện bao gồm:

  • Lựa chọn và thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn: Bất kỳ nỗ lực tuân thủ nào cũng cần bắt đầu từ những điều cơ bản. Nhu cầu về cơ sở hạ tầng tuân thủ HIPAA đang gia tăng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy các nhà cung cấp như Amazon cung cấp dịch vụ tuân thủ HIPAA ngay từ đầu. AWS tuân thủ HIPAA cung cấp cơ sở hoàn hảo cho các ứng dụng và dịch vụ tuân thủ HIPAA.
  • Thiết lập kiểm soát truy cập đầy đủ: Cần có hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên vai trò tốt. Ngay cả khi tuân thủ AWS HIPAA, bạn vẫn cần quản lý những người có quyền truy cập vào các dịch vụ đám mây AWS và các tài khoản liên quan. Điều tương tự cũng áp dụng cho quyền truy cập mức dịch vụ, tất cả các cách dành cho người dùng cuối của hệ thống.
  • Thực hiện các quy trình ghi nhật ký và đánh giá: Các biện pháp kiểm soát đánh giá đóng vai trò quan trọng như một biện pháp bảo vệ kỹ thuật HIPAA. Nó cũng là một phần thiết yếu của các quy trình đánh giá rủi ro. Kiểm soát đánh giá giám sát truy cập và các hoạt động khác trong một môi trường an toàn. Giám sát cũng là một phần quan trọng của quy trình kiểm tra nhưng việc giám sát trạng thái AWS sẽ không phải là vấn đề.
  • Thêm các vòng kiểm tra tính toàn vẹn: Như đã đề cập trước đây, việc duy trì tính toàn vẹn của thông tin là một mục tiêu lớn của HIPAA. Với việc đăng nhập tại chỗ, thêm các vòng kiểm tra và duy trì một chuỗi thông tin nhất quán là các bước tiếp theo cần thực hiện để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tối đa.
  • Bảo mật việc truyền dữ liệu: Phần cuối cùng của câu đố là đảm bảo việc truyền dữ liệu đến và đi từ cơ sở hạ tầng. Mọi thông tin được truyền đi phải được mã hóa đầy đủ và được truyền qua các kênh an toàn. Không được phép truyền dữ liệu không an toàn miễn là những lần truyền đó có ePHI.

Tất nhiên, đây không phải là những bước duy nhất cần thực hiện để tuân thủ hoàn toàn HIPAA. Bạn cũng phải thêm các biện pháp bảo mật vật lý cho cơ sở hạ tầng. Các biện pháp bảo vệ hành chính, bao gồm các biện pháp an ninh tại chỗ được thiết kế để hạn chế quyền truy cập vào hệ thống, cũng cần thiết.

Có một thách thức bổ sung cần vượt qua khi làm việc hướng tới việc tuân thủ HIPAA và đó là thu hút mọi người tham gia. Tuân thủ không chỉ là thiết lập một môi trường an toàn và các biện pháp bảo mật phù hợp.

Nó cũng là để đảm bảo rằng tất cả nhân viên và các bên liên quan hiểu cách duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất có thể. Các chính sách bảo mật đầy đủ, đào tạo bảo mật thường xuyên và đánh giá thường xuyên là những công cụ cần sử dụng để duy trì sự tuân thủ mọi lúc.

Để biết thêm về bảo mật đám mây, hãy xem bài viết Tổng quan hữu ích về Ma trận kiểm soát đám mây của chúng tôi  .

17 hữu ích 0 bình luận 6.4k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading