Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Kế toán công nợ là gì?

Kế toán công nợ là gì?

Kế toán công nợ (tên tiếng Anh: Accounting Liabilities) là vị trí kế toán có vai trò theo dõi, giám sát và giải quyết các khoản công nợ của doanh nghiệp. Đây là vị trí kế toán rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.


Đối với những công ty không có kế toán công nợ riêng, việc theo dõi công nợ sẽ trở thành một phần công việc của kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp.


Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khác nhau. Một số hoạt động sau sẽ phát sinh công nợ có thể kể đến như:


Bán hàng cho khách hàng nhưng chưa thu tiền ngay mà cho khách thanh toán sau một khoảng thời gian nhất định

Mua hàng nhưng chưa trả ngay cho nhà cung cấp vì chưa có khả năng thanh toán hoặc sử dụng khoản tiền này vào mục đích khác

Khách hàng ứng trước tiền hàng để hưởng nhiều ưu đãi, chiết khấu

Ứng trước tiền hàng cho người bán để giữ giá mua tốt, …

Những hoạt động kinh tế trên phát sinh công nợ của doanh nghiệp. Công nợ bao gồm các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.


Chi tiết bài viết có tại : https://ubot.vn/ke-toan-cong-no-la-gi-chi-tiet-cong-viec-cua-ke-toan-cong-no/

0 hữu ích 0 bình luận 2.4k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading