Kiến trúc kho dữ liệu [Video]


Lê Chánh Tâm
3 năm trước
Hữu ích 9 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 6446

Trong Zaloni Zip mới nhất, Raj Nadipalli thảo luận về cách hiện đại hóa kiến ​​trúc kho dữ liệu (DW) của bạn. Ông đặc biệt đề cập đến kiến ​​trúc DW truyền thống, điểm đau của kiến ​​trúc DW và kiến ​​trúc hồ dữ liệu hiện đại.

 

Để biết thêm thông tin về kho dữ liệu, hãy xem phát lại hội thảo trên web mới nhất của chúng tôi hoặc Infographic giảm tải DW .

Hữu ích 9 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 6446