Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Làm thế nào để chuyển đổi JPG sang PNG?

Bài viết này trình bày cách chuyển đổi JPG sang PNG bằng Microsoft Paint, Photoshop và Preview (macOS). Nó cũng thảo luận về các lựa chọn thay thế bao gồm GIMP và các công cụ chuyển đổi trực tuyến.

Cách dễ nhất để chuyển đổi JPG sang PNG trên máy tính Windows

Nếu đang sử dụng máy tính Windows, bạn đã có một công cụ tích hợp để chuyển đổi tệp JPG sang PNG. Microsoft Paint được cài đặt sẵn trên máy tính Windows và sử dụng nó, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi một tệp từ chuyển đổi jpg sang png trực tuyến.

  1. Mở tệp bạn muốn chuyển đổi từ JPG sang PNG trong MS Paint rồi chọn Tệp.
  2. Trong menu xuất hiện, di con trỏ của bạn qua tùy chọn Lưu dưới dạng, sau đó chọn PNG từ menu xuất hiện.
  3. Trong hộp thoại Lưu dưới dạng, chọn một vị trí để lưu tệp và nhập tên cho tệp, sau đó bấm Lưu. Sau đó, bạn sẽ thấy MS Paint chuyển đổi tệp.

Làm thế nào để chuyển đổi JPG sang PNG?

Cách chuyển JPG sang PNG trong Adobe Photoshop CC

Nếu bạn không muốn sử dụng MS Paint trên máy tính Windows hoặc nếu bạn đang sử dụng Mac và có Photoshop, điều đó cũng sẽ thực hiện thủ thuật đó để chuyển đổi JPG sang PNG. Có một số cách để chuyển đổi tệp JPG sang PNG trong Photoshop.

Chuyển đổi tệp trong Photoshop bằng menu Lưu dưới dạng

Menu Save As là cách dễ nhất để lưu tệp trong Photoshop ở định dạng khác với định dạng gốc.

  1. Mở tệp của bạn trong Photoshop và chọn Tệp.
  2. Chọn Lưu dưới dạng từ menu bay xuất hiện.
  3. Trong hộp thoại Lưu dưới dạng xuất hiện, hãy chọn vị trí để lưu tệp, đặt tên cho tệp, sau đó nhấp vào trình đơn thả xuống Lưu dưới dạng.
  4. Từ danh sách các loại tệp có sẵn xuất hiện, hãy tìm và chọn PNG (* .PNG, *. PNG).
  5. Nhấp vào Lưu và tệp của bạn sẽ được lưu ở định dạng mới.

Chuyển đổi JPG sang PNG trong Photoshop bằng các tùy chọn xuất

Bạn cũng có thể chuyển đổi Tệp JPG sang PNG trong quá trình xuất bằng Photoshop. Để làm điều đó, hãy chọn Tệp> Xuất> Xuất dưới dạng và trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn PNG từ menu thả xuống Định dạng. Khi bạn đã chọn xong, hãy nhấp vào Xuất.

Cách tạo PNG bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh khác

Có rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh miễn phí khác cũng sẽ chuyển đổi tệp JPG sang PNG nếu bạn cần. Ví dụ: bạn có thể sử dụng GIMP, để chuyển đổi hình ảnh giống như cách bạn sử dụng tùy chọn Export As trong Photoshop. Bạn sẽ chọn Xuất dưới dạng, đảm bảo rằng loại tệp chính xác được chọn (PNG, trong trường hợp này) được chọn, sau đó nhấp vào Lưu.

Điều này cũng đúng với nhiều chương trình khác. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có tùy chọn Xuất dưới dạng hoặc Lưu dưới dạng cho phép bạn thay đổi loại tệp của hình ảnh mà bạn đang lưu.

Sử dụng trình chuyển đổi JPG sang PNG trực tuyến

Nếu bạn không quan tâm đến việc sử dụng phần mềm được cài đặt trên máy tính của mình hoặc tải xuống tệp chỉnh sửa hình ảnh, có nhiều dịch vụ trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi tệp JPG sang PNG. Ví dụ: JPG sang PNG là một trang web cho phép bạn tải lên các tệp JPG của mình, nó sẽ chuyển đổi chúng, sau đó bạn có thể tải xuống tệp mới.

Một lưu ý cần thận trọng nếu bạn định sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến. Hãy thận trọng với trang web bạn chọn để chuyển đổi tệp JPG sang PNG. Một số trang web không có mùi sẽ sử dụng chuyển đổi như một phương tiện để đưa phần mềm độc hại vào tệp bạn tải xuống với mục đích lây nhiễm vào máy tính của bạn để họ có thể giành quyền kiểm soát hoặc sử dụng nó để đẩy phần mềm độc hại cho người khác. Chỉ sử dụng các công cụ chuyển đổi trực tuyến từ các nguồn mà bạn tin tưởng.

Tệp hình ảnh JPG và PNG

Các tệp PNG là không mất dữ liệu, vì vậy chúng không bị giảm chất lượng theo thời gian. Chúng cũng có thể có nền trong suốt. Các tệp JPG bị mất chất lượng, có nghĩa là mỗi lần lưu hình ảnh, chất lượng của bạn sẽ giảm đi một chút. Vì vậy, đôi khi định dạng PNG tốt hơn, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng hình ảnh.

0 hữu ích 0 bình luận 886 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading