Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

lâp trình web ASP.net

Câu 1: (3.0 điểm) Tạo trang master có bố cục như hình mẫu

Câu 2: (1.0 điểm) Tạo UserControl Left_menu hiển thị chủ đề sách như mẫu

Câu 3: (2.0 điểm) Tạo UserControl Right_side hiển thị sách bán chạy như mẫu

Câu 4: (3.0 điểm) Tạo UserControl Content hiển thị danh sách sách mới dạng

Datalist

Câu 5: (1.0 điểm) Tạo trang chủ sử dụng master ở câu 1 và các UserControl đã tạo ở

các câu trên hiển thị trang web như mẫu.


0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading