0

 Mọi người có ai còn dùng phần mềm kế toán WEEKEND không cho em hỏi chút.

Sáng nay đẹp trời vào phần mềm tự dưng bị yêu cầu nhập cái mã này. vừa mới chiều qua em còn vào bình thường ạ.

img

|