Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Máy móc tạo TSCĐ ( Hàng tạm nhập tái xuất )

Em gửi các anh ( chị )

Bên em có lô hàng nhập máy móc thiết bị về DN tạo TS nhưng hàng tạm nhập tái xất . Em hạch toán như thế nào ? Trong misa 2017

Cảm ơn các anh chị

0 hữu ích 0 bình luận 145 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading