Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mm ơi giúp em với ạ

Cứu gấp ạ: Ông Đăng là một thành viên trong BGĐ của công ty Hướng Dương. Trong một cuộc họp của

BGĐ về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính trong năm, có hai khoản chi phí dự kiến công việc

kiểm toán nội bộ và kiểm toán BCTC làm ông Đăng chú ý. Ông Đăng không rõ vì sao cần tốn

kém chi phí cho cả hai loại kiểm toán nêu trên. Do chi phí dự kiến cho việc thuê kiểm toán độc

lập để kiểm toán BCTC thấp hơn chi phí dự kiến nhằm thiết lập một bộ phận kiểm toán nội bộ,

nên ông Đăng đề nghị chỉ cần thuê kiểm toán độc lập. Theo bạn, đề nghị của ông Đăng có hợp

lý không? Nếu không, bạn hãy trình bày ý kiến của mình và giải thích về mục đích của từng

loại kiểm toán nói trên?


0 hữu ích 0 bình luận 241 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading