Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mối liên kết Combobox và textbox VBA excel?

Em có 1 combobox, có 3 giá trị: Chưa kết hôn, Đã kết hôn, ly hôn.

Nếu ta chọn giá trị Chưa kết hôn, Ly hôn thì textbox sẽ bị khoá lại không được nhập dữ liệu. Chỉ cho phép nhập dữ liệu nếu chọn giá trị “ đã kết hôn”

xin các bác chị giúp cách viết code như nào ạ ?

0 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading