Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

mọi người giúp em định khoản các nghiệp vụ này vs ạ

bài 6.4:

I. Số dư đầu tháng 6/N của 1 số tài khoản:

  • TK 154:550.000
  • TK 154: 16.750. Trong đó:

+ cp nguyên vật liệu trực tiếp: 10.000

+ cp nhân công trức tiếp: 4.500

+ cp SXC: 2.250mọi người giúp em định khoản các nghiệp vụ này vs ạ

0 hữu ích 0 bình luận 1.8k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading