Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mong mọi người giúp mình đề này. Môn kế toán quản trị ạ.

Mong mọi người giúp mình đề này. Môn kế toán quản trị ạ. Mong mọi người giúp mình đề này. Môn kế toán quản trị ạ. CÂU 4: ( 3 điểm)

Công ty kinh doanh sản phẩm A có tài liệu về tinh hình kinh doanh trong năm qua như sau:

150 ngàn đồng/sp. 80.000 sp.

- Đơn giá bán là

- Sản lượng bán là

- Biến phí sản xuất là

- Biến phí bán hàng và quản lý là 16 ngàn đồng/sp.

- Định phí sản xuất là 2.000.000 ngàn đồng.

- Định phí bán hàng quản lý là 1.600.000 ngàn đồng.

Yêu cầu:

1/. Lập báo cáo thu nhập theo dạng số dư đảm phí. Tính sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn của công ty.

2/. Nếu công ty muốn đạt lợi nhuận trong năm là 1.800.000 ngàn đồng thì phải bán bao nhiêu sản phẩm.

74 ngàn đồng/sp.

3/. Tính độ lớn đòn bẩy kinh doanh. Nếu công ty tăng doanh thu 10% do sản lượng bán thì lợi nhuận của công ty tăng lên là bao nhiêu?

4/. Để đạt được doanh thu an toàn là 5.250.000 ngàn đồng thì công ty phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm? doanh thu là bao nhiêu?

5/. Có một khách hàng muốn mua 10.000 sản phẩm trong năng lực sản xuất còn lại với giá đặc biệt. Đối với sản phẩm này hoa hồng bán hàng giảm 4 ngàn đồng/sp, chi phí chuyên chở lô hàng này là 40.000 ngàn đồng. Công ty muốn thu lợi nhuận từ lô hàng này là 200.000 ngàn đồng. Hỏi công ty phải định đơn giá bán thấp nhất cho lô sản phẩm này là bao nhiêu?./.

0 hữu ích 0 bình luận 2.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading