Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Nhấn phím để chọn một thời điểm trên video

Xin mọi người hãy giúp tôi. Tôi có một phần tử video HTML5. Video là một video tình huống và có thời lượng 5 phút.

Giả sử bây giờ tôi đang xem video và phát hiện tình huống xảy ra ở giây thứ 10 đến giây thứ 15 , khi đó tôi nhấn phím cách trên bàn phím ( còn video vẫn chạy bình thường) . Sau khi nhấn phím thì sẽ hiện thông báo đúng, còn không sẽ hiện bạn đã sai.

Mong mọi người giúp tôi.xin cảm ơn mọi người.

0 hữu ích 0 bình luận 542 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading