Phân bổ chi phí như thế nào là hợp lý?


VN Cre
6 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 226

Không phải ai có số liệu tài chính đều có thể phân tích tài chính được, mình thấy cái này khó quá, đọc bảng trong trang này họ giải thích được phần nào :(((

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/danh-dang-company-limited_44048

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 226