Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Phân bổ theo các tiêu chí ở dưới giúp ạk

Các cao nhan giúp em với aK

Cty sản xuất 2 nhóm hàng:

Động cơ diesel

Hàng phụ trợ (nhận gia công trục, thân và nắp mo tơ cho cty nước ngoài)

Đặc thù của 2 nhóm hàng:

Động cơ diesel và Hàng phụ trợ

NguyÊn vật liệu (đồng/sp) của 2 nhóm hàng 8.000.000 1.000.000

Thời gian gia công (đồng/sp) của 2 nhóm hàng 400 phút . 15 phút

Điều kiện bán hàng như nhau (khuyến mãi, vận chuyển, ..)

Vậy

1. chi phí chung TK627,

2. cp bán hàng TK641,

3. cp quản lý TK642,

4. cp tài chinh (lãi vay) TK 635

tính cho 2 nhóm sp trên như thế nào.

0 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading