0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/76-one-member-limited-liability-company_18378

 


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MỘT SỐ THÀNH VIÊN. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất các sản phẩm nhựa. 76 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN được thành lập vào ngày 27/08/2010, có trụ sở chính đặt tại xã Kiều Kỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, với số vốn đăng ký là 333,502.000.000VND. Lãnh đạo chủ chốt của môn học là: PHẠM ANH TUẦN, QUACH BINH KHOA, LÊ VĂN CHIEN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

|