0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CONG TY BÓNG KIEU PHƯƠNG LONG AN. Đối tượng chuyên kinh doanh về Xây dựng các tòa nhà dân cư. CÔNG CỘNG TUYỆT VỜI KIEU PHƯƠNG LONG AN được thành lập vào ngày 12/01/2014, có trụ sở chính đặt tại Lô. 11, Quốc lộ số 62, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 250.000.000.000 đồng. Người lãnh đạo chủ chốt là: PHẠM THUY KIEU. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-tnhh-kieu-phuong-long-an_803065

|