0


Đi vào hoạt động kinh doanh từ năm 2015, chủ đề được biết đến với tên ALUTEC Vina COMPANY LIMITED, thuộc sở hữu hoàn toàn của CONG TY TY ALUTEC (Hàn Quốc). Vào cuối năm 2017, loại hình kinh doanh đã được đổi thành công ty cổ phần, cụ thể là CÔNG TY CỔ PHẦN ALUTEC Vina với năm nhà đầu tư (một doanh nghiệp và bốn cá nhân Hàn Quốc). Với quyền sở hữu chi phối (99,9%), CONG TY AL ALECEC vẫn là công ty mẹ của chủ thể. Trụ sở chính và nhà máy của công ty được đặt tại Lô CN6, Khu công nghiệp Diệm Thủy, Xã Di Thủy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên trên tổng diện tích 117.509,43 m2. Các ngành kinh doanh chính bao gồm sản xuất khung TV làm từ nhôm và khung xây dựng như khung cửa và cửa sổ ... Theo tiết lộ, hãng chủ yếu có quan hệ xuất nhập khẩu với các đối tác Hàn Quốc. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể thu thập các báo cáo tài chính mới nhất. Đối tượng nói ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/alutec-vina-joint-stock-company_82882

|