0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - DỊCH VỤ NGOC NGHIA. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất các sản phẩm nhựa. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DỊCH VỤ NGOC NGHIA được thành lập ngày 18/1/1993, có trụ sở chính đặt tại Lô B1-8, IP Tây Bắc Củ Chi, Phường Tân An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam . Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 815.709.880.000VND. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chủ đề là: LA BUI HỒNG NGOC, LA BUI HOANG NGHIA, DONG THI NGOC TRIEU. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/ngoc-nghia-industry-service-trading-joint-stock-company_8705

|