Phân tích báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHOLON


VN Cre
5 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 215

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHOLON. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHOLON có trụ sở chính đặt tại số 93-95-99, đường Lương Như Học, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 3.000.000.000. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cholon-pharmaceutical-joint-stock-company_39609

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 215