0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN NTL. CÔNG TY CỔ PHẦN NTL được thành lập ngày 01/03/2007, có trụ sở chính đặt tại Làng Ngọc Bài, xã Ngọc Lưng, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 12.000.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN THANG LONG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/n-t-l-joint-stock-company_769359

|