0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM & BAO BÌ DONG THAP chuyên kinh doanh về Phay và sản xuất bột. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM & BAO BÌ DONG THAP được thành lập vào ngày 04/05/2005, có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 30, Tập 11, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 10,560,240,000VND. Lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN VIỆT SANG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

 Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/dong-thap-food-packaging-joint-stock-company_28123

|