0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAT LOI. Đối tượng chuyên kinh doanh về N / A. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CAT LOI được thành lập vào ngày 24/9/2014, có trụ sở chính đặt tại số 89 ngõ 313 Phan Đăng Lưu, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 2.900.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: Bùi Anh Hoan. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cat-loi-trading-and-construction-joint-stock-company_459039

|