0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY DƯỢC PHẨM VIỆT NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về Sản xuất dược phẩm, hóa dược và các sản phẩm thực vật. CÔNG TY DƯỢC PHẨM VIỆT NAM được thành lập vào ngày 27/1/2011, có trụ sở chính đặt tại số 12, đường Ngô Tất Tơ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 2.370.000.000.000VND. Lãnh đạo chủ chốt của môn học là: DINH XUÂN HAN, LÊ VĂN SƠN, HAN THI KHANH VINH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

|