0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NUI PHAO. Đối tượng chuyên kinh doanh về Khai thác quặng kim loại quý. CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NÔNG PHAO được thành lập vào ngày 07/05/2010, có trụ sở chính đặt tại ấp 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Tự, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 8.048.709.226.169VND. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chủ đề là: CRAIG BRADSHAW, NGUYỄN THIEU NAM, NGUYỄN THI THANH MAI. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/nui-phao-mining-company-ltd_28765

|