0


VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY SCAVI HUE. Đối tượng chuyên kinh doanh về Sản xuất các mặt hàng dệt may, trừ may mặc. CÔNG TY SCAVI HUẾ được thành lập vào ngày 27/03/2008, có trụ sở chính đặt tại IP Phong Điền, thị xã Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 9.750.000USD. Lãnh đạo chủ chốt của môn học là: TRẦN VĂN MY, ĐANG VĂN VINH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/scavi-hue-company_5190

|