0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LIONG VIỆT NAM TIONG. Môn học chuyên kinh doanh về Dệt vải. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LIONG VIỆT NAM được thành lập vào ngày 26/03/2007, có trụ sở chính tại Khu sản xuất Bình Luân, phường Bình Luân, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 17.000.000USD. Người lãnh đạo chủ chốt là: HSIAO, CHUNG-HU. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/viet-nam-tiong-liong-industrial-co-ltd_17363

|