0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/galli-international-industrial-co-ltd_65903


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ GALLI là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, được đầu tư bởi một công ty Hồng Kông và bốn cổ đông cá nhân. Đối tượng đã cấp chứng nhận đầu tư số 462023001231, do Ban quản lý Khu công nghiệp Bình Dương cấp ngày 27 tháng 4 năm 2015. Theo giấy phép đầu tư này, đối tượng đăng ký tổng vốn đầu tư 6.000.000 USD, trong đó vốn điều lệ là 3.000.000 USD. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ GALLI đóng góp 80% vốn điều lệ. Do đó, công ty hiện là công ty mẹ của chủ đề. Cái đầu...
 

|