0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/viet-han-technology-investment-company-limited_513815

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về Bán buôn các sản phẩm gia dụng khác. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀ được thành lập ngày 19/10/2016, có trụ sở chính đặt tại Làng Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trị, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 3.000.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: CAN DUC VUONG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

|