0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về DDK VIỆT NAM LTD. Môn học chuyên kinh doanh về Sản xuất linh kiện và bảng điện tử. DDK VIỆT NAM LTD được thành lập vào ngày 17/08/2007, có trụ sở chính đặt tại số 20, VSIP II, đường Dan Chu, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Đậu, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn (FDI), với số vốn đăng ký là 15.000.000USD. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chủ đề là: HA DINH CHIEN, HATAI MASATOSHI, KAZUHIRO MIYATA. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/ddk-vietnam-ltd_48896

|