0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/hai-huynh-service-company-limited_429515


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUYNH HUYNH. Đối tượng chuyên kinh doanh về N / A. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HAI HUYNH được thành lập ngày 19/12/2011, có trụ sở chính đặt tại 193A Nam Kỳ Khôi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 6.000.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: Huỳnh Hải Triều. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|