0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LA NINA. Đối tượng là chuyên ngành kinh doanh về hoạt động tư vấn quản lý. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LA NINA được thành lập vào ngày 13/07/2016, có trụ sở chính đặt tại 70/23 Bùi Đình Tuy, Phường 12, Quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 100.000.000VND. Trưởng nhóm chủ chốt là: HO THI THANH HUYEN. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/la-nina-service-and-trading-company-limited_568683

|